Λόγω της φύσης του επαγγέλματος μας, που καλούμαστε να δίνουμε λύσεις, έχουμε και την λύση στην ασύμφορη αγορά των κλειδιών αυτοκινήτων, που για μια απλή βλάβη του κλειδιού σε τόσους πολλούς μηχανισμούς που διαθέτει, οι αντιπροσωπείες μας παραπέμπτουν σε καινούργιο κλειδί, που πολλές φορές το κόστος του είναι πολύ μεγάλο.
Εμείς αυτά τα κλειδιά τα επισκευάζουμε ή ακόμα και τα ενισχύουμε στις αδυναμίες που έχουν κατασκευαστικά, τις περισσότερες φορές με πολύ μικρό κόστος.
Για παράδειγμα σε ένα κλειδί με τηλεχειρισμό είναι συνηθισμένο να φθείρονται τα κουμπιά του , σε αυτή την περίπτωση αντί να το βγάλουμε σε αχρηστία επισκευάζουμε την βλάβη του.
Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τα σπασμένα κελύφη κλειδιών , τις λάμες  τους και πολλές άλλες περιπτώσεις.
Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η αντιγραφή των κλειδιών οχημάτων που δίνουμε οικονομικές λύσεις. Παρέχουμε ακόμα λύση σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών ή μετά από μια προσπάθεια διάρρηξης και εφόσον έχει υποστεί βλάβη κλειδαριά την επισκευάζουμε ή την αντικαθιστούμε και την τροποποιούμε για να δουλεύει σύμφωνα με το κλειδί που δουλεύουν και οι υπόλοιπες κλειδαριές.  Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με το κλειδί ή την κλειδαριά της μοτοσυκλέτας ή του αυτοκινήτου σας !